top of page

Styrelse

Axel Hellman​

Ordförande

Rickard Jonsson

Kassör

Göran Törnblom

Ledamot

Håkan Östberg

Suppleant

Extern

Revisor

Anders Samuelsson

Sekreterare

Nicklas Holm

Ledamot

Ronnie Söderlund
Ledamot

Leif Magnusson

Suppleant

Mirka Backlin

Revisor

Hamnkomittén

Göran Törnblom
Sammankallande

Leif Magnusson

Nicklas Holm

Åke Jonasson

Hans-Uno Jenssen

Rolf Åström

Valkomittén

Ulla Nilsson

Sammankallande

Victor Nilsson

Festkomittén

Festkomittén är sedan 2022 tills vidare vilande
bottom of page