Styrelse

Rolf Åström​

Ordförande

Stina Granström

Sekreterare

Rickard Jonsson

Kassör

Håkan Östberg

Ledamot

Göran Törnblom

Ledamot

Nicklas Holm

Ledamot

Ronnie Söderlund
Ledamot

Anders Samuelsson

Suppleant

Eva Thörnblom

Revisor

Leif Magnusson

Suppleant

Mirka Backlin

Revisor

Hamnkomittén

Göran Törnblom
Sammankallande

Nicklas Holm

Åke Jonasson

Håkan Östberg

Valkomittén

Ulla Nlsson

Sammankallande

Victor Nilsson

Festkomittén

Eva Törnblom
Sammankallande

Mirka Backlin

Ulla Nilsson

Marie Selling

Gunilla Holm

Öie-Mai Nordkvist