Vår Historia

Officiellt bildades föreningen den 12 juni 1927 genom att föreningens första stadgar antogs. De ursprungliga stadgarna präglades av en starkt disciplinerad sammanhållning vilket antagligen krävdes för att kunna försörja de familjer fiskarna ansvarade för.

Föreningens Syfte

Äga och förvalta den fasta egendomen Bäräng 1:20 samt fyren som står på Kammarskär. Vidmakthålla och sprida kunskaper om redskap och fiske till havs och att föra föreningens historia vidare till kommande generationer.

Föreningen

Tynderö Fiskarförening är en av de äldsta föreningarna i Tynderö, det finns anteckningar från tidigt 20:tal (1920) i föreningens protokollböcker. Stadgarna är nu reformerade så att de som har sina rötter, eller annan anknytning till Tynderö kan bli medlemmar i föreningen.

Höpressen

Den gamla bron över till Åstön. Bilden är tagen från Färja in mot Tynderösundet.

Om Fiskareföreningen

Tynderö Fiskareföreningen äger och utvecklar området vid Tynderösundets östra kanal även kallat Färja.

Hos oss kan du hyra båtplats, sjösätta båten eller besöka den fantastiska restaurangen Färjas Brygga.

Välkommen till Färja

Kontakt

Tynderö Fiskareförening

Unnviksvägen 6

860 35 Söråker

Epost: fiskarforening@gmail.com

Telefon: 070 287 31 18

Bankgiro: 820-2848

Swish: 1235139084

Sociala medier
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Turistkarta

Ladda ner vår Turistkarta över Tynderö/Åstön