top of page
Vår Historia

Officiellt bildades föreningen den 12 juni 1927 genom att föreningens första stadgar antogs. De ursprungliga stadgarna präglades av en starkt disciplinerad sammanhållning vilket antagligen krävdes för att kunna försörja de familjer fiskarna ansvarade för.

Föreningens Syfte

Äga och förvalta den fasta egendomen Bäräng 1:20 samt fyren som står på Kammarskär. Vidmakthålla och sprida kunskaper om redskap och fiske till havs och att föra föreningens historia vidare till kommande generationer.

Föreningen

Tynderö Fiskarförening är en av de äldsta föreningarna i Tynderö, det finns anteckningar från tidigt 20:tal (1920) i föreningens protokollböcker. Stadgarna är nu reformerade så att de som har sina rötter, eller annan anknytning till Tynderö kan bli medlemmar i föreningen.

Skärmavbild 2018-10-01 kl. 21.34.15.png
Höpressen

Den gamla bron över till Åstön. Bilden är tagen från Färja in mot Tynderösundet.

bottom of page