top of page

Ordningsföreskrifter

Gällande Husbilar och Husvagnar på området Färja.
Följande regler gäller för både besökare och ställplatsutnyttjare.

SCA

Grill

Grillning får endast ske i grillar. Öppen eld på mark är ej tillåten. Grillkol skall tömmas i speciellt kärl vid nedre parkeringen.

Husdjur

Hundar är välkomna men skall vara kopplade och får inte störa övriga gäster. Rastning sker utanför området, glöm inte att ta med hundbajspåse.

Latrintömning - gråvatten

Tömningsstation för latrin saknas. Gråvatten får ej tömmas inom området. Latrin och gråvatten får ej tömmas på toaletterna.

Toalett och Dusch

Toalett och Dusch är tillgängligt för dig. Tänk på att lämna i samma fina skick som du vill möta som när du själv besöker toan och duschen.

Parkering

Personbil skall parkeras på utmärkt plats på nedre parkeringen. Husbil parkeras på hyrplats för dygnsuppställning (max 3 dygn). Dagsbesök med husbil placeras på markerad plats på övre parkeringen.

Uppställning husbil

Uppställning skall ske på anvisad plats med minst 4 meter till närmaste ”granne”. El får endast användas för ett fordon eller enhet och skall vara av godkänd typ och godkänd anordning. Plats kan ej förbokas och s.k. paxning/reservering genom att ställa ut möbler, grillar eller dyligt för att hindra annan att nyttja platsen är ej tillåtet.

Avfall

Vi jobbar aktivt för en bättre miljö och hoppas att du som gäst också gör detta. Återvinningsstation finns vid avfarten till Holmö brygga. Håll rent omkring dej!

Motortrafik

På området vistas många människor. Tänk på hastigheten max 10km/h.

Ordning

Lugn och ordning skall råda hela dygnet. Tystnad mellan kl 23:00-08:00, detta då vi har grannar till området som inte vill bli störda hela sommaren.

Säkerhet

Brand/nödsituation: rädda först, larma sos på telefon 112, släck branden. Brandsläckare finns utplacerade på flera ställen.

Lekplatser

Lek och ha kul, vi saknar lekplats. Tänk därför på att våra kajer och bryggor är höga, svåra att ta sej upp på. Använd flytväst på de som ej är simkunniga och vid vistelse nära vattnet. Biltrafik finns inom området, så iaktta försiktighet.

Försäkring

Besökande fordon skall ha gällande ansvarsförsäkring och vara godkänt för sitt ändamål.

bottom of page