GDPR

Hantering av personuppgifter

Ansvarig  

Ansvarig för uppgiftshantering är den sittande styrelsen i föreningen

Uppgifter  

Lagrade uppgifter är medlemsregister och hyresgästregister samt kontaktuppgifter

Register 

Uppgifter lagras lokalt i kassörens, sekreterarens och ordförandens PC samt i det webbaserade bokföringsprogrammet. Backup av uppgifter sker i molnlagringslösning i Fiskareföreningens eget namn. Behörighet har endast styrelsen

Borttagande av uppgift

Uppgifter raderas vid utträde ur föreningen samt när hyresförhållande upphör. Uppgift om styrelse raderas vid ersättande av ledamot. Önskar du ta bort uppgifter tar ni kontakt med oss, lämpligast via e-post

Säkerhet

Vi har aktiva säkerhetskydds mjukvara som används på samtliga i föreningen använda persondatorer. Kontiluelig översyn och utbildning hålls

Om Fiskareföreningen

Tynderö Fiskareföreningen äger och utvecklar området vid Tynderösundets östra kanal även kallat Färja.

Hos oss kan du hyra båtplats, sjösätta båten eller besöka den fantastiska restaurangen Färjas Brygga.

Välkommen till Färja

Kontakt

Tynderö Fiskareförening

Unnviksvägen 6

860 35 Söråker

Epost: fiskarforening@gmail.com

Telefon: 070 287 31 18

Bankgiro: 820-2848

Swish: 1235139084

Sociala medier
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Turistkarta

Ladda ner vår Turistkarta över Tynderö/Åstön