top of page

GDPR

Hantering av personuppgifter

Ansvarig  

Ansvarig för uppgiftshantering är den sittande styrelsen i föreningen

Uppgifter  

Lagrade uppgifter är medlemsregister och hyresgästregister samt kontaktuppgifter

Register 

Uppgifter lagras lokalt i kassörens, sekreterarens och ordförandens PC samt i det webbaserade bokföringsprogrammet. Backup av uppgifter sker i molnlagringslösning i Fiskareföreningens eget namn. Behörighet har endast styrelsen

Borttagande av uppgift

Uppgifter raderas vid utträde ur föreningen samt när hyresförhållande upphör. Uppgift om styrelse raderas vid ersättande av ledamot. Önskar du ta bort uppgifter tar ni kontakt med oss, lämpligast via e-post

Säkerhet

Vi har aktiva säkerhetskydds mjukvara som används på samtliga i föreningen använda persondatorer. Kontinuerlig översyn och utbildning hålls

bottom of page