Utveckling

Sedan 2014 har Tynderö Fiskareförening drivit ett antal projekt med medfinansiering från Leader Mittland plus/Jordbruksverket och Timrå kommun. Föreningen började 2014 med att renovera holmen, syd om den östra kanalen, på Tynderö genom att röja holmen från sly och träd och planera denna. Det byggdes bryggor för uthyrning och en ramp för iläggning/upptagning av mindre båtar. Projektets resultat blev lyckat och holmen används av bl.a. föreningen för det årliga arrangemang Träbåtens Dag.

Nästa projekt på tur var ”Ett Färgstarkt Färja” som påbörjades våren 2016 och som syftade till att bygga ny kaj på norra sidan kanalen samt att renovera och bygga på det gamla kylhuset till Café. Projektet genomfördes med finansiering (som ovan) och för entreprenaden svarade Norrlands Hall& Kapell AB och Högstedts Rör & Bygg AB. Till detta har kommit ett stort antal ideella timmar från föreningens medlemmar. Projektet ” Ett Färgstarkt Färja” slutrapporterades till Jordbruksverket hösten 2018 och resulterade i, förutom en ny kaj, Café Färjas Brygga - som drivs av Samuelssons Mat&Kök AB, som hyr byggnaden av Tynderö Fiskareförening.

Det tredje projektet som föreningen nu startat hösten 2018 är ”Ett komplett Färja”. Det projektet syftar till stärka de affärsmässiga förutsättningarna för ett bibehållande av området genom att bl.a. skapa en bra el- infrastruktur (restaurangen kräver mycket el) och ett antal ställplatser för husbilar/husvagnar, det byggs även väg tillden så kallade ”salteriplan” för att minska trafiken framför restaurangdörren.

Parallellt med projektet ”Ett komplett Färja” pågår på Färja området också ett från fiskareföreningen fristående projekt, som ägs av Sundsvalls Näringslivsbolag, ”Ringar på vattnet” – där Näringslivsbolaget  bygger och projekterar för ytterligare bäddplatser på Tynderö, tre sjöbodar (Nordan, Brisen och Sprättvästan) med bäddplatser och kokmöjligheter som uppförs i anslutning till båtbryggan på fastlandssidan.

Framtiden

Restaurangen har ett kommande behov av fler gästplatser under tak, en nödvändighet om restaurangen skall få bärighet en ”normal sommar”, den behöver också en ordentlig takad ingång med viss värme då speciellt under vintertid. De framtida planerna kan vi förhoppningsvis realisera med egen god ekonomi och välvilliga sponsorer.

Om Fiskareföreningen

Tynderö Fiskareföreningen äger och utvecklar området vid Tynderösundets östra kanal även kallat Färja.

Hos oss kan du hyra båtplats, sjösätta båten eller besöka den fantastiska restaurangen Färjas Brygga.

Välkommen till Färja

Kontakt

Tynderö Fiskareförening

Unnviksvägen 6

860 35 Söråker

Epost: fiskarforening@gmail.com

Telefon: 070 287 31 18

Bankgiro: 820-2848

Swish: 1235139084

Sociala medier
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
Turistkarta

Ladda ner vår Turistkarta över Tynderö/Åstön