top of page

Utveckling

Sedan 2014 har Tynderö Fiskareförening drivit ett antal projekt med medfinansiering från Leader Mittland plus/Jordbruksverket och Timrå kommun. Föreningen började 2014 med att renovera holmen, syd om den östra kanalen, på Tynderö genom att röja holmen från sly och träd och planera denna. Det byggdes bryggor för uthyrning och en ramp för iläggning/upptagning av mindre båtar. Projektets resultat blev lyckat och holmen används av bl.a. föreningen för det årliga arrangemang Träbåtens Dag.

Nästa projekt på tur var ”Ett Färgstarkt Färja” som påbörjades våren 2016 och som syftade till att bygga ny kaj på norra sidan kanalen samt att renovera och bygga på det gamla kylhuset till Café. Projektet genomfördes med finansiering (som ovan) och för entreprenaden svarade Norrlands Hall& Kapell AB och Högstedts Rör & Bygg AB. Till detta har kommit ett stort antal ideella timmar från föreningens medlemmar. Projektet ” Ett Färgstarkt Färja” slutrapporterades till Jordbruksverket hösten 2018 och resulterade i, förutom en ny kaj, Café Färjas Brygga - som drivs av Samuelssons Mat&Kök AB, som hyr byggnaden av Tynderö Fiskareförening.

Det tredje projektet som föreningen nu startat hösten 2018 är ”Ett komplett Färja”. Det projektet syftar till stärka de affärsmässiga förutsättningarna för ett bibehållande av området genom att bl.a. skapa en bra el- infrastruktur (restaurangen kräver mycket el) och ett antal ställplatser för husbilar/husvagnar, det byggs även väg tillden så kallade ”salteriplan” för att minska trafiken framför restaurangdörren.

Utöver projektet ”Ett komplett Färja” har också på Färja området bedrivits ett från fiskareföreningen fristående projekt, som ägts av Sundsvalls Näringslivsbolag, ”Ringar på vattnet” – där Näringslivsbolaget  byggt och projekterat för ytterligare bäddplatser på Tynderö, tre sjöbodar (Nordan, Brisen och Sprättvästan) med bäddplatser och kokmöjligheter som uppförts i anslutning till båtbryggan på fastlandssidan. Projektet avslutades sommaren 2021.

Nu jobbar vi med  "Kanalstugan", en liten sliten byggnad som haft olika användningsområden under 1900 - 2000 talen. Stugan hade ett stort renoveringsbehov men med sitt unika läge precis invid kanalen på fastlandssidan, ger den unika möjligheter till ytterligare utveckling och användning. Om allt går som det skall, är den klar för nyttjande våren 2022.   

bottom of page