top of page

Hur hittar jag hit? Tag vägen mot Skeppshamn, ca 1 km före Åkerö gå in vägen vid bommen till vänster/norr, gå ytterligare ca 0,5 km, följ pil till vänster ca 0,3 km 

Vi har sedan 2018 varit medlem i det Svenska fyrsällskapet som arbetar med att öka kunskapen och bevara det kulturarv som svenska fyrar, fyrskepp, fyrplatser och andra sjömärken utgör. 

Internationella Fyrdagen infaller årligen tredje helgen i Augusti.  

Bakgrund

Vid Tynderö Fiskareförenings årsmötet år 1936 , framförde föreningens dåvarande ordförande en önskan och förfrågan till mötet om det var möjligt att få till stånd en fyr på Kammaskär i det så kallade "norra inloppet" (idag östra) till Tynderösundet.  En stor del av yrkesfiskarna passerade in och ut i gattet när de skulle ut och lägga/ta upp sina nät och skötar. Då detta oftast skedde vid bleke i gryning eller nattetid, och att det var mörkt större delen av fiskesäsongen, ansågs det att en sådan fyr skulle vara av stor nytta och betydelse för säkerheten. En av de närvarande på mötet år 1936 upplyste om att det "nog fanns en viss fond för dylika fiskefyrar" där bidrag kunde erhållas. Ett förslag framkom då att det i så fall borde sökas bidrag för en fiskefyr i det så kallade södra inloppet samtidigt, då det var minst lika besvärligt att passera i mörker som det norra i mörker och nattetid.

 

Dåvarande ordförande för Fiskareföreningen, som mycket väl kände till de nautiska omständigheterna i södra inloppet också, menade nog ändå att det var bäst att söka bidrag för ett inlopp i sänder, för större möjlighet till ett positivt beslut om bidrag. Då de flesta fiskebåtarna passerade det norra inloppet beslöts att ansökan skulle avse denna farled. Förslaget stöddes av den då på mötet närvarande Landshövdingen Wijkman (Landshövding i västernorrlands län 1931 - 1938) som även bistod med kontakten till en lämplig person att utforma förslag till bygget och ansökandet om bidrag. 


Bidraget beviljades och fyren byggdes åren 1938/1939 i dåvarande Kustfiskareförbundets regi. Senare överläts fyren till den ekonomiska föreningen, Tynderö Fiskareförening, detta då Medelpads Kustfiskareförbund var under avveckling och som också slutligen upplöstes 1990.

Fyren

Sedan år 1939 finns nu därför en ledfyr/fiskefyr på Kammarskär (Åstön) vid Tynderösundets östra inlopp, söder om farleden. Den står i så kallade Härnösandsleden och dess lyshöjd är 13 meter.

I en dagbok från 1949 för fyren på Kammarskär "Aga, dahlén- och elektriska fyrar utan ständig bevakning" framgår bland annat följande: 22 Juli 1949, gasat fyren med gastryck 21,0kg/cm2 - temperatur 20 grader Celsius. Fyren har plats för fyra flaskor gas. Skötseln av fyren skedde i lokalbefolkningens regi under femtio- och sextiotalet och var tänd under den mörka delen av fiskesäsongen - den tändes oftast i augusti och släktes vid permanent isläggning eller då gas/ström saknades. 

 

Det smått unika med denna AGA fyr (gasdrift) som Medelpads Kustfiskareförbund en gång lät uppföra på Kammarskär var att man då seglade in i farleden på rött sektorsken och den lyste i 2 sekunder. Skenet ska dock vara vitt vilket det ändrades till år 2009 då skiftades glasen och fyren sektionerats om. Den har dock en annan unik egenskap än idag, den blinkar med en flash på 7,5 sekunder och lyser 0,3 sekunder.

 

Senare avvecklades gasdriften och fyren elektrifierades (batteridrift). Batterierna laddades i hamn och kördes ut till fyren vid behov av fyrens drift. Då lyste den ett tag, så länge det fanns ström i batterierna. Nu är fyren tills vidare i kontinuerlig drift så länge energi finns och försörjs med de batterier som laddas av solceller (nya solceller 2009 efter en stöld av de gamla och ny målning av fyren). 

 

Fyren sköts än idag av medlemmarna i den nu ideella Tynderö Fiskareförenings regi som bland annat svarar för batteriunderhåll, byter lampor, knackar rost, målar och vårdar den gamla fyren - detta som ett viktigt historiskt landmärke för och som en del av Tynderös kulturarv, men också till glädje för fritidsbåtar och besökare. 

Fakta*

 

Härnösandsleden: NO udden av Åstön vid inloppet till Tynderösundet, S om farleden.
Sjökort: 525/Härnön - Brämön
Belägenhet: WGS-84 Lat. N 62 25,6, Long. E 17 43,0. Sv. Nr. 149700.
Bet: Int. Nr. C6020-5, Q32263011
Anlades: 1939 anlades fyrplatsen med AGA-gasljus med lins av 6:e ordningen. 
Fyrkaraktär idag: Bx WRG 7,5s 4M. Lyshöjd 13m. Elektriskt ljus . Vit fyrkur med solceller på taket.

Fyren Kammarskär är omsektorerad mot O enligt följande, år 2009:
Ändra röd sektor till vit mellan 228 - 280°
Ändra grön sektor till röd mellan 280 - 315°
Fyrens lysvidd: W = 4, R = 1, G = 2M.
 ALL Vol C: 6020.5
Bsp Bottenhavet N 2009/s07, s08, Bottenhavet S 2009/s07

*Reservation för felskrivning och i förekommande fall bristfälliga uppgifter

Källa för bild och fakta om omsektorering: http://www.sjofartsverket.se/upload/Ufs/2009/Ufs%20271.pdf

bottom of page